Шановні батьки майбутніх першокласників!

Які нормативні документи регулюють вступ до 1 класу?

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18.

Коли розпочинається прийом документів для вступу дитини до 1 класу на 2024-2025 н. р.?

Прийом  документів для вступу дитини в перший клас   розпочинається 25 березня 2024 року і буде здійснюватися за графіком:

Щодня            09:00 – 13:00

Вівторок       14:00 – 18:00

Чи визначена дата закінчення прийому документів для вступу дитини до 1 класу на 2024-2025 н. р.?

Дата закінчення  прийому закладами загальної  середньої освіти документів для вступу до 1 класу — 31 травня

Як узгодити час прийому для подання документів?

День та час прийому узгоджується особисто за телефоном

(044) 400-24-03 (з 10:00 до 15:00)

Увага! Під час повітряної тривоги прийом припиняється. Найближче укриття – станція метро Берестейська.

Хто та у який спосіб подає документи для вступу дитини до 1 класу?

Документи подаються одним з батьків дитини (їх законними представниками) власноруч або направляються нарочним, факсом, електронною поштою (за вибором заявника).

Подати заяву та документи до 31 травня 2024 року можна у два способи:

 • під час особистого прийому (обов’язково, якщо Ви перебуваєте в місті Києві та/або маєте можливість прибути до гімназії)
 • надіслати сканкопії заяви та документів на спеціально створену  електронну скриньку 

gymnasium154@ukr.net  (якщо до 31 травня  перебуваєте віддалено від міста Києва і не можете прибути особисто). За умови надання документів електронною поштою оригінали документів мають бути подані до початку 2024/2025 навчального року.

Які необхідні документи для зарахування до 1 класу?

Необхідно до 31 травня в обраний спосіб надати такі документи:

 • заява про зарахування за визначеним зразком, написана власноруч. Це допоможе зекономити час при поданні документів (зразок подано нижче).
 • свідоцтво про народження дитини та його копія (оригінал пред’являється, копія залишається в гімназії)
 • медична довідка  заформою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (оригінал для зарахування) та форма № 063/о “Карта профілактичних щеплень”(копія). Медичні документи можуть бути надані по мірі їх готовності, але не пізніше початку 2024/2025 навчального року.
 • документ, що підтверджує право на першочергове зарахування (оригінал для пред’явлення і зарахування або оригінал та копія для зарахування)
 • Увага! Під час прийому відвідувач має засвідчити свою особу (показати паспорт заявника або інший документ, що засвідчує особу)
 • у разі наявності до заяви про зарахування може додаватися оригінал висновку ІРЦ (Інклюзивно-ресурсного центру) про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
 • Додатково просимо надати 2 фотокартки дитини для оформлення шкільних документів (професійне фото на світлому фоні, 3Х4).

Увага! Заява та наявні документи мають бути подані до 31 травня. Всі оригінали документів, необхідних для зарахування, мають бути подані до початку 2024/2025 навчального року.

Чи необхідна присутність дитини при подачі документів до 1 класу?

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування або її зарахування не є обов’язковою.

Хто має право першочергового зарахування до 1 класу?

 Право першочергового зарахування мають діти:

 • мешканці мікрорайону, місце проживання яких на території обслуговування гімназії підтверджене;
 • внутрішньо переміщені особи, місце проживання яких на території обслуговування гімназії підтверджене;
 • які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів Київської гімназії № 154;
 • які є дітьми працівників Київської гімназії № 154.

Яким документом підтверджується місце  проживання дитини на території обслуговування закладу?

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву) (Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018 та № 681 від 17.07.2019

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;
 • інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Яким документом підтверджується належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами?

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами (Постанова КМ № 806 від 19.09.2018) Під час подання заяви надається оригінал та копія відповідного документа. 

Хто визначає і закріплює за закладами освіти територію їх обслуговування?

Згідно з частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту» територію обслуговування за закладами початкової та базової середньої освіти закріплюють районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад.

Як дізнатися, за яким закладом освіти  закріплений будинок, де проживає дитина?

Територія обслуговування, закріплена за Київською гімназією № 154:

пр-т Берестейський  61/2, 67А, 67Б, 67В, 67Г, 67Д, 71А, 71/2, 73/1, 75/2, 77А, 77/1,79
вул. Чистяківська    4, 6/10, 7
вул. Литовська (Червонозаводська) 4, 5, 7
пров. Базилевича Анатолія (Червонозаводський) 2/13,7/5
вул. Ґалаґанівська   4/2, 6
вул. Стрийська 3, 12/3
вул. Дружківська     4, 6А
вул. Декарта Рене   4/2, 5, 6, 6А, 9/2

Які форми навчання можуть обирати батьки?

Законом України “Про освіту” (Стаття 9) визначені  такі основні форми здобуття освіти:

 • інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
 • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві);
 • дуальна.

Київська гімназія № 154 пропонує такі форми навчання:

1. Основна – очна  (денна) форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі, в тому числі змішане та онлайн-навчання з використанням дистанційних технологій в умовах дії правового режиму воєнного стану.

2. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти – це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття повної загальної середньої. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.

3. Педагогічний патронаж – це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

Яку ще інформацію слід взяти до уваги?

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (стаття 12, п.4 Закону України «Про освіту»).

Кожна особа має право здобувати початкову освіту у державному або комунальному закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи (стаття 13, п.1 Закону України «Про освіту»).

Увага! Заяву слід написати власноруч, зазначаючи лише необхідну інформацію з поданого зразка. Зразок заяви не потрібно роздруковувати і заповнювати, як бланк.